Senior Microsoft Dynamics 365 Business Central Konsultant

Lokalizacja: Warszawa

Kim jesteśmy i co robimy

ITBoom to ponad 18 lat doświadczenia w budowaniu i wdrażaniu rozwiązań IT. Skutecznie rozpoznajemy potrzeby naszych Klientów z całego świata i na ich podstawie tworzymy projekty. Wykorzystujemy do tego najnowsze technologie, wspierając rozwój ich biznesu. Jesteśmy wszechstronni i elastyczni, co przekłada się na długoletnią współpracę z naszymi partnerami i Klientami.

Jesteśmy zgranym i otwartym zespołem, który potrafi się wspierać. Możemy rozwiązać niemal każdy problem. Świetnie razem pracujemy i mamy przy tym mnóstwo frajdy, ponieważ robimy to, co lubimy. Jako firma stawiamy na partnerstwo i wspólny rozwój, dzięki temu osiągamy nasze cele.

KOGO SZUKAMY?

Osoby, która będzie miała wpływ na wizję i sposób realizacji projektów, a także wyznaczy kierunek nowemu zespołowi, który właśnie tworzymy.

A do tego, jeśli…
 • masz minimum 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV)
 • masz dużą wiedzę ogólną z zakresu działania systemów klasy ERP
 • znasz relacyjne bazy danych i język SQL (co najmniej w stopniu podstawowym)
 • masz doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem
 • posiadasz doświadczenie w doradztwie funkcjonalnym, analizie biznesowej, tworzeniu dokumentacji oraz raportowaniu,
 • masz doświadczenie w szkoleniu użytkowników i testowaniu systemu
 • posiadasz umiejętności współpracy z biznesem, zrozumienia potrzeb biznesowych oraz przełożenia ich na rozwiązania informatyczne
 • masz umiejętność analitycznego myślenia
 • jesteś osobą skrupulatną i dobrze zorganizowaną
 • potrafisz pracować zgodnie z założonymi harmonogramami i budżetem
 • jesteś osobą asertywną oraz proaktywną
 • potrafisz budować długofalowe relacji z Klientami
 • czerpiesz satysfakcję z rozwiązywania problemów i usprawniania procesów
 • jesteś osobą o wysokie kulturze osobistej
 • znasz język angielski poziomie minimum B2
 • pracujesz w metodykach zwinnych
 • nie masz nic przeciwko, aby pracować z biura
Mile widziane:
 • Doświadczenie w integracji systemów ERP z CRM
… to dołącz do nas i…
 • twórz i rozwijaj nowy zespół
 • rozwijaj i pogłębiaj wiedzę swoją i innych członków zespołu
 • analizuj wymagania klienta w wybranych obszarach firmy
 • modeluj procesy biznesowe
 • konfiguruj systemy zgodnie z wymaganiami klienta
 • projektuj i testuj rozwiązania na podstawie wymogów i oczekiwań biznesu,
 • konsultuj funkcjonalności z zespołami IT (Manager, Developerzy).
 • twórz oraz utrzymuj dokumentację techniczną
 • bierz udział w projektach wdrożeń systemu Dynamics 365 Business Central/NAV
 • wspieraj klientów w migracji danych do systemu
 • bierz aktywny udział w spotkaniach projektowych
 • szkol użytkowników w wybranych obszarach
 • wspieraj użytkowników w pierwszym okresie eksploatacji systemu
 • buduj dobre i trwałe relacje z klientami
CHĘTNIE ZAOFERUJEMY W ZAMIAN…
 • umowę B2B
 • możliwość skorzystania płatnych dni wolnych
 • pracę przy projektach „od A do Z”
 • projekty polskie oraz międzynarodowe
 • dofinansowanie szkoleń oraz kursów
 • fantastycznych ludzi, z którymi można wiele (a może i jeszcze więcej)
 • pracę na miejscu w biurze lub w modelu hybrydowym
 • dofinansowanie karty Multisport
 • strefa relaksu, szachy, bilard, planszówki oraz wyjścia integracyjne
 • długofalową współpracę (nie szukamy kogoś na chwilę).

To jak? Dołączysz do nas?

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres praca@itboom.pl z tematem listu "Senior Microsoft Dynamics 365 Business Central Konsultant". Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest ITBOOM sp. z o.o., ul, Bonifraterska 17 00-203 Warszawa, NIP 6572555995, Regon 292853012s

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
 • Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji prowadzonego na aplikowane przez Ciebie stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 104, ze zm.) oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 104, ze zm.).

 • Uwzględnienie Twojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie udzielone przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przetwarzania
 • Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. maksymalnie do trzech miesięcy po zamknięciu procesu rekrutacji - dotyczy punktu 1 powyżej.

 • W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia udzielenia tej zgody - dotyczy punktu 2 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak usługobiorcy i partnerzy biznesowi ITBoom, przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 • wycofania udzielonej zgody,

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.