Zespół

ZARZĄDZAJĄCY

Piotr Kawecki

Piotr Kawecki

Managing Partner

Założyciel i główny udziałowiec ITBoom.

Czuwa nad tym, aby jakość dostarczanych rozwiązań była jak najwyższa. Wieloletnie relacje z kluczowymi klientami potwierdzają słuszność jego podejścia.

To zespół jest dla niego największą wartością i dumą, dlatego dba o to aby ITBoom było miejscem, gdzie ambitni, nie bojący się wyzwań ludzie, w atmosferze wzajemnego szacunku i koleżeńskiego wsparcia, osiągając swoje sukcesy zawodowe, przyczyniają się do rozwoju firmy.

Grzegorz Przebieracz

Grzegorz Przebieracz

Chief IT Solutions Architect
Development Team Director

Główny architekt rozwiązań IT.

Podczas wieloletniego doświadczenia, w kluczowych projektach dla międzynarodowych korporacji, wypracował najbardziej optymalne i wydajne sposoby projektowania i wdrażania rozwiązań IT.

W ITBoom zarządza zespołem programistów. Do jego zadań należy wsparcie młodszych stażem specjalistów, pomaganie im w podnoszeniu kompetencji poprzez zastosowanie najnowszych technologii w realizowanych projektach.